Chất lượng

Để xây dựng thương hiệu chè đen Việt nam và sản xuất chè an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị cây chè và đời sống người làm chè, Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý ISO 22000 phiên bản 2005; TCVN 5603: 1998; kế hoạch HACCP và các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và Hệ thống phân tích mối nguy và trên kiểm soát HACCP
 

Tháng 01 năm 2017, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện sản xuất 219 ha chè sạch và 1.243 chè an toàn trên cơ sở tiêu chuẩn xây dựng mạng lưới Nông nghiệp bền vững của RA (RAINFOREST ALLIANCE). Dự án thúc đẩy hiệu quả nông nghiệp, bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững cộng đồng, xây dựng các tiêu chuẩn môi trường và xã hội, tăng cường thúc đẩy theo hướng thực hành quản lý tốt trong suốt chuỗi giá trị nông nghiệp, bằng cách khuyến khích ý thức và vật chất  người làm chè, thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn của SAN.

Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Công ty chè Phú Đa chính thức được cấp chứng chỉ Rainforest Alliance. Toàn bộ sản phẩm và nông trại của công ty đạt 100% điểm tiêu chí chủ chốt và 97.62% điểm tiêu chí yêu cầu. Công ty được công nhận sản xuất và canh tác tuân thủ tiêu chuẩn SAN 2017 và các sản phẩm sản xuất từ 17/8/2017 trở đi.


Chứng chỉ Rainforest Alliance của Công ty

Công ty kết hợp với Hiệp hội chè Việt nam tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt từ đội trưởng sản xuất về nhận biết một số sâu bệnh hại trên chè và sử dụng an toàn hiệu quả thuốc BVTV trên chè, sản xuất chè theo tiêu chuẩn của RA.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất chè với công ty và cộng đồng.


Tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất từ làm cỏ trắng, đốn, bón phân hữu cơ, vô cơ, phun thuốc phòng bệnh theo tiêu chuẩn
của SAN, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho công tác phòng trừ sâu bệnh. Trên từng vùng sản xuất tổ chức phân loại rác thải,
 thu gom sử lý theo quy định của pháp luật.


Tổ chức tổ phun thuốc tập trung, phun thuốc cuốn chiếu theo đồi, theo vùng sản xuất và cung ứng, quản lý
 thuốc trừ sâu, nguồn nước đảm bảo cho sản xuất chè an toàn vệ sinh thực phẩm.Đánh giá gian hàng
  • (1 đánh giá)
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm 0
Giá 0 VNĐ
Nhóm sản phẩm