Khách sạn, nhà nghỉ
Phòng nghỉ Liên hệ
Phòng VIP 550,000
Phòng đôi 380,000
Phòng đơn 330,000