CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích thu thập thông tin:

- Việc thu thập dữ liệu, thông tin trên Sàn bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ và một số giấy tờ pháp lý có liên quan đến thành viên khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ. Đây là những thông tin mà Sàn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sàn liên hệ, xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Bộ phận quản trị và các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bộ phận quản trị về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân của thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

- Cung cấp các hàng hóa, dịch vụ  hay thực hiện những giao dịch đến thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website;

- Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:

Chỉ Bộ phận quản trị Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Bộ phận quản trị Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương).

Địa chỉ cơ quan: Số 28B đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3 636688                    

Fax: 0210.3 841767

Email: hotrogiaothuong@gmail.com

6. Phương tiện, công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

- Mỗi người dùng được cấp một tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ bao gồm user và password để truy cập vào website. Sau khi đăng nhập, thành viên được sử dụng mọi dịch vụ tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu Bộ phận quản trị Sàn thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên:

- Thông tin cá nhân của thành viên được Bộ phận quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp phải cung cấp thông tin cá nhân thành viên cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;

 - Bộ phận quản trị không sử dụng, không bán, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên;

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Bộ phận quản trị sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết;

- Bộ phận quản trị bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn;

- Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Sàn là không chính xác, Bộ phận quản trị sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên Sàn.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng.

- Thông tin cá nhân khách hàng bị sử dụng sai mục đích Bộ phận quản trị Sàn đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Khi phát hiện sự vi phạm, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại về Bộ phận quản trị Sàn bằng các hình thức sau: qua Email, gọi điện thoại hoặc có thể đến trực tiếp.

- Email nhận thông tin khiếu nại: hotrogiaothuong@gmail.com

- Điện thoại: 0210.3 636688.

- Bộ phận quản trị Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương).

- Địa chỉ: Số 28B đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Bộ phận quản trị Sàn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin xem xét và hỗ trợ cùng với người tiêu dùng đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

- Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng, Bộ phận quản trị Sàn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.