Hướng dẫn mua hàng

Mua hàng

Sau khi đăng nhập vào hệ thống với vai trò là thành viên. Khách hàng muốn đặt hàng bằng cách tìm tới sản phẩm muốn mua và sau đó tiến hành các bước như sau:

  • 1. Click chọn sản phẩm cần mua
  • 2.  Nhập vào số lượng cần mua
  •  3. Click "Đặt hàng" để mua sản phẩm đã chọn

-    Nếu mua nhiều loại sản phẩm cùng lúc có thể Click   "Cho Vào giỏ" để thêm sản phẩm vào giỏ hàng rồi đặt hàng sau.
-    Kiểm tra giỏ hàng bằng cách trỏ chuột vào biểu tượng giỏ hàng và click vào "Xem giỏ hàng"

-    Giỏ hàng hiện ra,  kiểm  tra  lại  số  lượng  các  sản  phẩm  cần  mua  rồi  click  vào " Giỏ hàng" để đặt hàng:

-    Kiểm tra địa chỉ nhận hàng, có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng nếu cần (Địa chỉ mặc định là địa chỉ khi đăng ký tài khoản), kiểm tra hình thức thanh toán, hình thức vận chuyển rồi click vào "Đặt hàng". Có thể đặt từng sản phẩm hoặc đặt chung tất cả các sản phẩm đã chọn một lần. Hoàn tất quá trình đặt hàng.