Chính sách giao hàng và đổi trả hàng

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ ĐỔI TRẢ HÀNG

Quy trình giao nhận vận chuyển:

Sau khi người mua đặt hàng xong, người bán sẽ cho nhân viên liên hệ với người mua xác nhận đơn hàng, thống nhất với người mua về phương án vận chuyển và thanh toán. Người bán hoặc đại diện người bán sẽ tiến hành giao hàng đến địa chỉ do người mua cung cấp hoặc gửi qua đường bưu điện, các đơn vị vận chuyển hàng. Quá trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm là sự thỏa thuận giữa người bán và người mua. Bộ phận quản trị không tham gia hay có liên quan gì đến quá trình giao nhận vận chuyển đó.

Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:

- Quy trình đổi trả hàng:

+ Người mua đồng ý rằng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

+ Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;

+ Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

+ Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

+ Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

+ Trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

+ Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Bộ phận quản trị khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

- Quy trình hoàn tiền:

+ Người bán và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.