Giới thiệu về Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ (http://giaothuong.net.vn) do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Thương - Sở Công Thương Phú Thọ quản lý.

Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ hoạt động với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từng bước tiếp cận, ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp;

Cung cấp thông tin về tiềm năng của tỉnh Phú Thọ và các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; văn bản pháp luật mới.

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến giới thiệu sản phẩm hàng hóa, kết nối Người mua và Người bán;

Tập hợp các doanh nghiệp vào một trang web, phân bố theo từng ngành hàng cụ thể, giúp cho các đối tác trong và ngoài nước tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm Phú Thọ dễ dàng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hàng hoá tỉnh Phú Thọ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại trong nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.